Teknologirådet
Søndag 23. november 2014
Om Os
Links
English
Søg
Projekter Teknologidebat Høringer Nyhedsbrev Oplysning & debat Arbejdsmetoder Udgivelser Eksterne Projekter
Igangværende projekter:

Danmarks areal i fremtiden

Borgerinddragelse og nærdemokrati – den åbne kommune

SATORI - Europæisk samarbejde om etiske vurderinger

Anvendelse af droner i Danmark

eGov – eForvaltning – om sikring af offentlige it-systemer

Engage2020 - Engaging Society in Horizon2020

SurPRISE - overvågning, sikkerhed og privatliv

Res-AGorA - ansvarlig forskning og innovation

Teknologirådet i EUs forskningsflagskib Human Brain Project

BASE - ny viden om tilpasningsstrategierne for klimaet

EST-Frame - Bedre rådgivning om ny teknologi og videnskab

Affald som ressource - omstilling i affaldssektoren

PACITA - Teknologivurdering på tværs af EU

DESSI - Beslutningsstøtte til sikkerhedsinvesteringer

World Wide Views on Biodiversity

BaltCICA-Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

Vis alle Projekter

Bæredygtig transport i Europa – hvad er vejen frem?

Det europæiske transportsystem skal skubbes i en mere bæredygtig retning. Sådan lyder udgangspunktet for projektet Eco-efficient Transport. Men hvordan gør man så det bedst muligt? I samarbejde med projektkoordinator Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS) inviterede Teknologirådet interessenter fra det europæiske transportområde til at give deres bud på dette spørgsmål på en workshop d. 22. januar i Bruxelles.

Workshoppen blev tilrettelagt med udgangspunkt i tre scenarier om fremtidens transportsystem i 2050. Det overordnede formål med workshoppen var at få interessenternes input i forhold til scenariernes gennemførlighed og ønskværdighed. Denne refleksion blev allerede igangsat gennem et spørgeskema, som interessenterne fik tilsendt forud for workshoppen.

Mange af workshoppens diskussioner bevægede sig omkring følgende gennemgående argument: Der skal mere fokus på ikke-tekniske barrierer i debatten om bæredygtig transport. Her blev særligt problemstillinger i forhold til adfærdsændringer, infrastruktur og implementering fremhævet. Hvis man vil fremme mere bæredygtige transportvalg hos borgerne, er det nødvendigt at forstå deres adfærd og behov, lød en kommentar. I forhold til infrastruktur blev det påpeget, at der er behov for omfattende investeringer, hvis det skal være muligt at gøre effektivt brug af de mere bæredygtige transportteknologier. Hvad angår implementering, blev det fremhævet, at der er en kløft mellem lovgivning og virkelighed. Retningslinjerne er der, men der skal mere fokus på implementeringen af dem.

Dagens program var struktureret omkring to gruppediskussioner med efterfølgende debat i plenum. Udover den mundtlige debat havde deltagerne løbende mulighed for at give deres input skriftligt i en interaktiv blog. Foruden interessenter deltog EU-parlamentarikerne Malcolm Harbour og Silvia-Adriana Ticau, der henholdsvis indledte og afrundede debatten, samt administrative repræsentanter fra Science and Technology Options Assessment (STOA) og Udvalget for Transport og Turisme (TRAN), EU.

På baggrund af resultater fra spørgeskemaundersøgelsen og workshoppen er Teknologirådet ved at udarbejde en opsamlende analyse. Denne analyse vil være tilgængelig i projektets endelige rapport, der forventes publiceret i slutningen af april. Rapporten vil være at finde på Teknologirådets hjemmeside.

Sidst opdateret: 07-03-2013Tilbage Printervenlig version Vis alle Projekter


Foto: Teknologirådet


Foto: Teknologirådet


Foto: Teknologirådet

Henvendelse kan rettes til:

Projektleder Gy Larsen
T: 30 78 51 66
M: gla@tekno.dk

Projektleder Marie Louise Jørgensen
T: 30 78 51 73
M: mlj@tekno.dk


Valid HTML 4.01!