Teknologirådet
Fredag 28. november 2014
Om Os
Links
English
Søg
Projekter Teknologidebat Høringer Nyhedsbrev Oplysning & debat Arbejdsmetoder Udgivelser Eksterne Projekter
Nyheder:

Stormflodssikring af København

EU’s borgere ønsker central rolle i omlægning til et mere bæredygtigt forbrug

Borgerne ønsker mere offentlig regulering og bedre oplysning om dyrevelfærd

Danskere stemte 0-spild i 2050 ved europæisk borgertopmøde

Europæiske borgere debatterede bæredygtigt forbrug

Borgere siger ja til overvågning - men med forbehold

WWViews stort skridt på vej mod klimatopmøde i Paris i 2015

Droner over Danmark

Vis alle Nyheder

Informationsmøde for kommuner om helhedsorienteret klimatilpasning

Fokus for mødet var fordele ved -og metoder til at inddrage borgere og interessenter i udarbejdelsen af de klimatilpasningsplaner, kommunerne skal udarbejde inden udgangen af 2013.

I regeringens vejledning til udarbejdelse af klimatilpasningsplaner opfordres der til at inddrage interessenter og borgere i en dialog omkring prioritering af indsatsen, og på informationsmødet diskuterede kommunale politikere og embedsmænd, hvordan det rent praktisk kan gøres på en gavnlig og effektiv måde.
Teknologirådets tilgang til inddragelse
Bjørn Bedsted, projektleder i Teknologirådet, introducerede rådets tilgang (se link nederst til andre klimaprojekter) til at arbejde med borger- og interessentinddragelse i klimatilpasning. Han karakteriserede processerne omkring klimatilpasning som omfattende og ofte med stor betydning for borgernes hverdag.

På den baggrund er der tale om processer der handler lige så meget om at træffe politiske som tekniske valg, og derfor bør borgere og interessenter have mulighed for at deltage i både på ide- og planudarbejdelsesfasen før endelige beslutninger træffes af politikerne. Teknologirådet har 10 års erfaring med netop denne type inddragelsesprocesser, og på mødet præsenterede Bjørn Bedsted de metoder, Teknologirådet anbefaler at arbejde med i forbindelse med klimatilpasning (se fakta- og produktblad)
I den efterfølgende diskussion blev det blandt andet nævnt at en af udfordringerne ved klimatilpasning er, hvordan man håndterer synspunkter og interesser som er diametralt modsatte.

Bjørn Bedsted kommenterede, at de inddragelsesprocesser Teknologirådet anvender i forbindelse med klimatilpasning er indrettet til netop at synliggøre og debattere sådanne uenigheder. På for eksempel scenarieværkstederne kan man udvikle løsningsforslag, der tager hensyn til modsatrettede interesser, og på borgertopmøder kan man få en indikation på, hvordan kommunens beboere vil prioritere imellem dem, hvis ikke alle kan stilles tilfredse.

En anden deltager så en udfordring i at gøre borgerne klart, at de faktisk selv har et ansvar for at klimasikre deres ejendom. De fleste borgere opfatter traditionelt håndtering af skybrud og stormfloder som en kommunal opgave.
Hertil forklarede Bjørn Bedsted, at en ordentlig struktureret borgerinddragelse er medvirkende til at sprede viden og forståelse for problemerne og dermed at øge følelsen af med medansvar for at løse dem.

Et af budskaberne og konklusionerne på mødet var, at selvom det kan være vanskeligt at måle gevinsterne ved at inddrage borgere og interessenter i kroner og ører, er der en række klare fordele ved tidlig inddragelse af berørte interessenter og borgere som også har økonomisk betydning i et længere perspektiv:

• Lokal viden og innovationskraft kommer i spil
• Løsningerne bliver mere helhedsorienterede og langtidsholdbare
• Modstridende hensyn og interesser synliggøres og kompromiser kan findes i samarbejde med de berørte parter
• Ansvarsfordeling bliver tydeligere
• Et aktivt medborgerskab sikres
• Fejlinvesteringer og upopulære beslutninger kan bedre undgås

Hvis du har spørgsmål til arrangementets faglige indhold, er du velkommen til at kontakte projektleder Bjørn Bedsted på tlf. 30 78 51 71 eller mail bb@tekno.dk
eller
Jeanne Svalebech Jørgensen jsj@tekno.dk.

Sidst opdateret: 18-03-2013

Fakta- og produktblad

BaltCICA - Samarbejde med Kalundborg Kommune om inddragelse af borgere og interessenter i udarbejdelsen af deres klimatilpasningsplan

Nyt klima - nyt liv? Scenarieværksteder i Ho Bugt ved Esbjerg og Næstved om at langtidsplanlægge for klimaforandringer

BASE - EU forskningsprojekt om processer i klimatilpasningsstrategierne.

National konference om klimatilpasningTilbage Printervenlig version Vis alle Nyheder

Informationsmødet om klimatilpasning for kommunerne. Fra venstre: Lise Jacobsen, Søren Søndergaard Kjær, Søren Gram og Jeanne Svalebech Jørgensen

Kystsikring ved Røsnæs, Kalundborg.
Foto: Teknologirådet


Valid HTML 4.01!