Teknologirådet
Lørdag 22. november 2014
Om Os
Links
English
Søg
Projekter Teknologidebat Høringer Nyhedsbrev Oplysning & debat Arbejdsmetoder Udgivelser Eksterne Projekter
Nyheder:

EU’s borgere ønsker central rolle i omlægning til et mere bæredygtigt forbrug

Borgerne ønsker mere offentlig regulering og bedre oplysning om dyrevelfærd

Teknologirådet søger praktikanter

Teknologirådet søger lønnet kommunikationspraktikant

Danskere stemte 0-spild i 2050 ved europæisk borgertopmøde

Europæiske borgere debatterede bæredygtigt forbrug

Borgere siger ja til overvågning - men med forbehold

WWViews stort skridt på vej mod klimatopmøde i Paris i 2015

Vis alle Nyheder

Temamøde om den aktuelle energipolitik i Danmark

Regeringen har besluttet en 2020-plan for bæredygtig energi – men hvordan når vi målene? Teknologirådet afholdet fyraftensmøde hvor energipolitikken blev sat til debat.

OPLÆGSHOLDERES POWERPOINTS NEDERST PÅ SIDEN.

Se introduktionen og de tre debatoplæg på vores youtube afspilningsliste her

Regeringen har nu sat klare politiske 2020 mål for en bæredygtig dansk energifremtid med stærk satsning på energibesparelser, vedvarende energi og stærk reduktion af fossile energiformer. Så nu kan vi se målet for dansk energis fremtid, men vejene dertil er mange.

Vi har brug for at afklare vejene til de energimål politikerne nu har sat op. Målet med Teknologirådets Temamøde om dansk energipolitik er at debattere behovet for energiplanlægning, energiteknologiske muligheder og udfordringer for produktion og forbrug af energi i Danmark og hvilke roller forskellige interessenter skal spille.

Oplægsholdere:
• Michael H. Nielsen, Direktør, Dansk Byggeri
• Søren Dyck Madsen, Energi – og Klimamedarbejder, Det Økologiske Råd
• Per Homann Jespersen, Lektor, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, RUC

Centrale spørgsmål på mødet
• Hvordan skal vi som samfund samarbejde og planlægge energiindsatsen, og hvilke reguleringer skal der til for at vi kommer videre?
• Hvilke energiopgaver står vi overfor lokalt, regionalt og centralt?
• Hvilken rolle har borgerne i en kommende energiindsats?
• Hvad er de væsentligste barrierer for at komme videre og hvordan overvinder vi dem?
• Hvordan finder vi ”det rigtige” mix af vedvarende energiteknologiske løsninger?
• Hvilken rolle kan byggeriet spille?
• Hvordan kan transportområdet bidrage?
Teknologirådets Temamøder
Teknologirådet arrangerer i den kommende tid en række temamøder om samfundsproblemer eller udviklingstendenser som er aktuelle eller som savner en seriøs debat. Møderne skal bidrage til en statusdiskussion, et nyt overblik, råd, anbefalinger, projekter og gerne inspirere til politiske beslutninger.

Målgruppen for møderne er rådets repræsentantskab, medlemmer af arbejdsgrupper som har udarbejdet projekter for Teknologirådet, Folketingets medlemmer og medierne.
Flere emner for Teknologirådets Temamøder i 2013 er under forberedelse
7. marts - Klimatilpasning i kommunerne
20. marts - Den aktuelle energipolitik i Danmark
23. april - IT-sikkerhed ønskes
Maj - ikke programsat: Skal det blå Danmark være Grønt – om bæredygtigt havmiljø
Maj - ikke programsat: Participatory Budgeting – borgernes budget
Juni - ikke programsat: Responsible Research & Innovation

Kontakt:
Cathrin DUNKER
Projektsekretær
t: 30785165
e-mail: cd@tekno.dk

Sidst opdateret: 25-03-2013

PP: Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - Søren Dyck Madsen, Det Økologiske Råd

Den aktuelle energipolitik i Danmark – et transportperspektiv, Per Homann Jespersen, Lektor, Roskilde UniversitetTilbage Printervenlig version Vis alle Nyheder

Foto: Teknologirådet

Temamøde med debat om Danmarks aktuelle energipolitik


Valid HTML 4.01!