Teknologirådet
Fredag 28. november 2014
Om Os
Links
English
Søg
Projekter Teknologidebat Høringer Nyhedsbrev Oplysning & debat Arbejdsmetoder Udgivelser Eksterne Projekter
Nyheder:

Stormflodssikring af København

EU’s borgere ønsker central rolle i omlægning til et mere bæredygtigt forbrug

Borgerne ønsker mere offentlig regulering og bedre oplysning om dyrevelfærd

Danskere stemte 0-spild i 2050 ved europæisk borgertopmøde

Europæiske borgere debatterede bæredygtigt forbrug

Borgere siger ja til overvågning - men med forbehold

WWViews stort skridt på vej mod klimatopmøde i Paris i 2015

Droner over Danmark

Vis alle Nyheder

PACITA

Et samarbejdsprojekt om mobilisering og gensidige læringsaktiviteter indenfor Europæisk Parliamentary Technology Assessment

Rapporten beskriver og sammenholder gængs praksis indenfor Parliamentary Technology Assessment (PTA) i Europa. Særligt de følgende lande medgår i rapporten: Østrig, Catalonien (Spanien), Danmark, Flandern (Belgien), Tyskland, Holland, Norge og Schweiz.

Et aktuelt projekt fra hvert land eller region er medtaget som et case study, der illustrerer vedtagen daglig praksis. For hele rapporten gælder, at den er baseret på interview, institutionelle arkiver, websites, tidligere beskrivelser og ekspert vurderinger. I det konkluderende kapitel er komparative analyser udvidet til at omfatte organisationer i Finland, Frankrig, Grækenland, Den Europæiske Union, Italien, England og USA. Rapporten er udført som en del af PACITA forsknings-action plan under det europæiske FP7 program. PACITA står for Parliaments and Civil Society in Technology Assessment.

Rapportarbejdet er et samarbejdsprojekt som er foregået mellem erfarne partnere og partnere som er nytilkomne på feltet. Det helt overordnede formål med PACITA er at sætte europæiske medlemsstater med interesse i PTA i stand til gennemføre informerede beslutninger vedrørende institutionalisering, organisering og udførelse af PTA. Samtidig er formålet med PACITA at stimulere refleksioner i regioner og lande med etablerede PTA-organisationer. På den måde søger PACITA at forbedre kvaliteten af den vidensbaserede beslutningsproces om videnskab, teknologi og innovation i Europa.

Parlamentarisk TA er langt mere omfattende end etiketten antyder. I dette studie er udviklet en ny og åben måde at udforme TA og i særdeleshed PTA. Da udformningen ikke medtager interaktion med parlamentet som forudsætning og bestemmende faktor for en PTAorganisation, er den mere åben for en bredere positionering af PTA i den aktuelle virkeligheds strukturer for regeringsførelse. (Parlamentarisk) TA er udformet som en aktivitet der skaber samspil mellem parlament, regering, videnskab og teknologi og samfund.
(læs mere om PTA i rapporten (eng.))

Fem organistoriske modeller for parlamentarisk TA præsenteres. Vores studie præsenterer fem organisationsmodeller for parlamentarisk TA som aktuelt er i brug. Forskellen på modellerne er forskellige niveauer af engagement baseret en af de fire socialsfærer: Parlament, regering, videnskab og teknologi og samfundet.
(læs mere om modellerne i rapporten, (eng.))

Download rapporten her

Sidst opdateret: 31-01-2013Tilbage Printervenlig version Vis alle Nyheder

Henvendelse:

Anders Jacobi
Projektleder
e: aj@tekno.dk
t: 30785169


Valid HTML 4.01!