Teknologirådet
Tirsdag 25. november 2014
Om Os
Links
English
Søg
Projekter Teknologidebat Høringer Nyhedsbrev Oplysning & debat Arbejdsmetoder Udgivelser Eksterne Projekter
Nyheder:

Stormflodssikring af København

EU’s borgere ønsker central rolle i omlægning til et mere bæredygtigt forbrug

Borgerne ønsker mere offentlig regulering og bedre oplysning om dyrevelfærd

Danskere stemte 0-spild i 2050 ved europæisk borgertopmøde

Europæiske borgere debatterede bæredygtigt forbrug

Borgere siger ja til overvågning - men med forbehold

WWViews stort skridt på vej mod klimatopmøde i Paris i 2015

Droner over Danmark

Vis alle Nyheder

Høringssvar om EU Kommissionens forslag vedr. 7. miljøhandlingsprogram

Fonden Teknologirådets høringssvar til EU Kommissionens forslag til beslutning om 7. miljøhandlingsprogram COM ( 2012 ) 710; 2012/0337 (COD) " Living well, within the limits of our planet" i høring.

Forslaget, pressemeddelelse og konsekvensvurdering og andre tilknyttede dokumenter kan findes på DG ENVs hjemmeside, se vedhæftede link
http://www.ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm
Bemærkninger bedes sendt til Miljøstyrelsens hovedpostkasse: mst@mst.dk senest mandag den 7. januar 2013 kl. 12.00. Alle henvendelser bedes henvise til j.nr. MST-1431-00003.

Sendes til Miljøstyrelsen


Fonden Teknologirådet, 3. december 2012

Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til 7. miljøhandlingsprogram


Tak for muligheden for at indgive kommentarer til miljøhandlingsprogrammet.

Teknologirådet skal gøre opmærksom på den totale mangel på fokus på bredere samfundsmæssig integration af miljøforskningen og miljøstrategierne.

Det viser sig både i manglen af et formål, der relaterer sig til borgernes indsigt, indflydelse og miljømæssige handlemuligheder, og i en tilsvarende mangel på handlingsområder med samme mål.

Det synes helt i modstrid med den generelle trend for EU’s forsøg på at mainstreame, at dette perspektiv er manglende, og også i modstrid med meldingerne om, at tidligere handlingsområder, såsom Science-in-Society og Foresight-området skal gøres horisontale.

Derfor anmodes Miljøstyrelsen om at arbejde for at gøre borgernes inddragelse, empowerment og borgeren som miljø-agent til et særligt formålspunkt og til et særligt action-punkt i programmet. Det må forventes, at andre stater, såsom Holland, Tyskland, Spanien, UK og Sverige må kunne bringes til at støtte et sådant initiativ. Man må også forvente, at EEA vil støtte en sådan dagsorden.

Helt konkret kan man foreslå, at der indføjes et formål med en tekst i retning af

*) The engagement of citizens as environmental agents (empowerment), as participants in local policy formulation (local knowledge base and alliance for authorities), as assessors of policies (democratic actors) and as providers of information for scientific activities (Citizen Science) will increase the chance of success of environmental policy measures, increase the ownership to environmental agendas and ensure the public accountability of environmental investments. Europe can act as a global frontrunner on distributed, social engagement in environmental policies, and this role starts by ensuring public involvement in the further adjustment and implementation of environmental policies. The European Union will work for a broad involvement of citizens in all phases of environmental policy development and implementation – from science to action.

Det tilsvarende action point kunne være noget i retning af:

*) Citizens Science; Inclusion of actors and citizens in open environmental innovation processes; Public consultations on environmental policy options; Local engagement of actors and citizens in developing and implementing environmental strategies. These are some of the potentially effective processes for including citizens in the development of an environmentally effective and sustainable Europe. Citizen engagement should be an embedded part of European environmental policymaking, from the establishing scientific evidence to implementing concrete policy measures.

På vegne af Fonden Teknologirådet,
med venlig hilsen

Lars Klüver

CC Miljøminister Ida Auken

Sidst opdateret: 04-12-2012Tilbage Printervenlig version Vis alle Nyheder


Valid HTML 4.01!