Teknologirådet
Onsdag 26. november 2014
Om Os
Links
English
Søg
Projekter Teknologidebat Høringer Nyhedsbrev Oplysning & debat Arbejdsmetoder Udgivelser Eksterne Projekter
Igangværende projekter:

Danmarks areal i fremtiden

Borgerinddragelse og nærdemokrati – den åbne kommune

SATORI - Europæisk samarbejde om etiske vurderinger

Anvendelse af droner i Danmark

eGov – eForvaltning – om sikring af offentlige it-systemer

Engage2020 - Engaging Society in Horizon2020

SurPRISE - overvågning, sikkerhed og privatliv

Res-AGorA - ansvarlig forskning og innovation

Bæredygtig transport i Europa – hvad er vejen frem?

Teknologirådet i EUs forskningsflagskib Human Brain Project

BASE - ny viden om tilpasningsstrategierne for klimaet

Affald som ressource - omstilling i affaldssektoren

PACITA - Teknologivurdering på tværs af EU

DESSI - Beslutningsstøtte til sikkerhedsinvesteringer

World Wide Views on Biodiversity

BaltCICA-Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

Vis alle Projekter

EST-Frame - Bedre rådgivning om ny teknologi og videnskab

Hvordan rustes politikere og embedsfolk bedst til at tage beslutninger om ny og fremvoksende teknologi? Det forsøger Teknologirådet i et nyt projekt at finde innovative svar på sammen med en række førende europæiske forskningsinstitutioner. Som led i EU’s bestræbelser på at sikre en bæredygtig teknologisk udvikling skal forskningsprojektet EST-frame udvikle nye metoder til rådgivning om ny teknologi og videnskab, som går på tværs af rådgivnings-traditionerne. Her kan Teknologirådet bidrage med årtiers erfaring med tværfaglig teknologivurdering og kan samtidig lære af de bedste på andre rådgivningsfelter.

Hvad handler projektet om?
Projektet ’Integrated assessment methods for measuring societal impacts of emerging science and technology (EST-frame) arbejder med nye måder at vurdere de samfundsmæssige konsekvenser af fremvoksende teknologier (såkaldte ’emerging sciences and technologies’ eller EST). Projektet kortlægger metoder fra forskellige rådgivningstraditioner som fx teknologisk fremsyn, etisk analyse, økonomiske evaluering, risikovurdering og teknologivurdering, undersøger deres styrker og svagheder og afprøver muligheder for at integrere dem i en samlet ramme.

Projektet stiller skarpt på fire fremvoksende teknologiområder. Det skal belyses, hvilke specifikke vurderingsmetoder der anvendes og hvordan de forskellige rådgivningstraditioner arbejder inden for:

1) Nanoteknologi i fødevareproduktionen
2) Syntetisk biologi
3) Biobrændstoffer
4) Cloud computing

Hvem henvender projektet sig til?
Projektets skal identificere hvilke fremtidige tendenser og behov, der presser sig på i forhold til rådgivning omkring ny teknologi. Projektet vil også identificere i hvilket omfang- og i hvilke sammenhænge, en mere integreret ramme for teknologivurdering er relevant. Et vigtigt spørgsmål er, hvilken rolle en integreret ramme for teknologivurdering skal spille i et politisk landskab præget af internationalisering, markedspolitik, og nye former for offentlig-private partnerskaber i regulering af ny teknologi.

Et væsentligt mål for projektet er derfor at fremkomme med et teknologivurderingsværktøj, der kan integrere de væsentligste metoder inden for moderne teknologivurdering. Dette integrerede værktøj skal være til gavn for de aktører i samfundet, der beskæftiger sig med analyse af- og koordinering af den offentlige debat omen bred vifte af nye teknologiske udviklingsområder. Det vil sige aktører som etiske råd og nævn, europæiske teknologivurderingsråd og andre rådgivende institutioner.

Projektet er finansieret af EUs 7. rammeprogram under temaet 'Videnskab i samfundet'. Det arbejder på tværs af fire europæiske lande.

Sidst opdateret: 09-05-2014

Projektets hjemmesideTilbage Printervenlig version Vis alle Projekter

Rasmus Øjvind Nielsen, Projektleder, rn@tekno.dk
Nina Bryndum , Projektmedarbejder
Cathrin Dunker,
Projekt sekretær


Valid HTML 4.01!