Teknologirådet
Torsdag 27. november 2014
Om Os
Links
English
Søg
Projekter Teknologidebat Høringer Nyhedsbrev Oplysning & debat Arbejdsmetoder Udgivelser Eksterne Projekter
Igangværende projekter:

Danmarks areal i fremtiden

Borgerinddragelse og nærdemokrati – den åbne kommune

SATORI - Europæisk samarbejde om etiske vurderinger

Anvendelse af droner i Danmark

eGov – eForvaltning – om sikring af offentlige it-systemer

Engage2020 - Engaging Society in Horizon2020

SurPRISE - overvågning, sikkerhed og privatliv

Res-AGorA - ansvarlig forskning og innovation

Bæredygtig transport i Europa – hvad er vejen frem?

Teknologirådet i EUs forskningsflagskib Human Brain Project

BASE - ny viden om tilpasningsstrategierne for klimaet

EST-Frame - Bedre rådgivning om ny teknologi og videnskab

PACITA - Teknologivurdering på tværs af EU

DESSI - Beslutningsstøtte til sikkerhedsinvesteringer

World Wide Views on Biodiversity

BaltCICA-Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

Vis alle Projekter

Affald som ressource - omstilling i affaldssektoren

Kort projektbeskrivelse
Aktuelt afsøges muligheder for at finansiere projektidéen.
De danske affaldsmængder vokser, og de forureninger, som er forbundet med affald, udgør en belastning for miljøet. I Danmark har vi ekspertise i og tradition for at brænde en stor del af vores affald af og omsætte det til energi – især i et samspil med fjernvarme. Der er aktuelt debat om, hvor vidt den danske kapacitet i forhold til forbrænding af vores husholdningsaffald er for stor. Samtidig udgør affald en ressource, som med de rette teknologier og systemer kan udnyttes bedre.

Teknologirådet ønsker at iværksætte et scenariearbejde for 2025 for omstillingen af den danske affaldshåndtering i retning af bedre udnyttelse af ressourcerne. Arbejdet skal bidrage med robuste bud på en fremtidig bæredygtig dansk affaldshåndtering og involvere områdets forskellige aktører i dette arbejde. Scenariearbejdet vil blive udbygget med uddybende analyser og modelberegninger af robustheden i de udarbejdede scenarier. Der skal sikres en bred involvering af aktører: forskellige producenter af affald, aktører som håndterer affald og aftagere af produkter fra affaldshåndteringen.

Danske videns institutioner på området inddrages og bidrager med forsknings- og udviklingserfaring samt modelarbejde, som kan kvalificere projektets arbejde bl.a. i forhold til teknologiske og økonomiske vurderinger. For hvert scenarie vil der blive lagt op til en analyse i forhold til en række aspekter: effekter for miljø og klima, økonomi, lovgivning, teknologisk udvikling, kommunal planlægning, investeringer og samarbejdsrelationer på affaldsområdet.

Sidst opdateret: 04-03-2013Tilbage Printervenlig version Vis alle Projekter

foto: Cecilie Neumann Hansen

Kontakt os for yderligere information

Gy Larsen, Projektleder
e: gla@tekno.dk

Cathrin Dunker, Projektsekretær
e: cd@tekno.dk


Valid HTML 4.01!