Teknologirådet
Mandag 24. november 2014
Om Os
Links
English
Søg
Projekter Teknologidebat Høringer Nyhedsbrev Oplysning & debat Arbejdsmetoder Udgivelser Eksterne Projekter
Igangværende projekter:

Danmarks areal i fremtiden

Borgerinddragelse og nærdemokrati – den åbne kommune

SATORI - Europæisk samarbejde om etiske vurderinger

Anvendelse af droner i Danmark

eGov – eForvaltning – om sikring af offentlige it-systemer

Engage2020 - Engaging Society in Horizon2020

SurPRISE - overvågning, sikkerhed og privatliv

Res-AGorA - ansvarlig forskning og innovation

Bæredygtig transport i Europa – hvad er vejen frem?

Teknologirådet i EUs forskningsflagskib Human Brain Project

BASE - ny viden om tilpasningsstrategierne for klimaet

EST-Frame - Bedre rådgivning om ny teknologi og videnskab

Affald som ressource - omstilling i affaldssektoren

DESSI - Beslutningsstøtte til sikkerhedsinvesteringer

World Wide Views on Biodiversity

BaltCICA-Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

Vis alle Projekter

PACITA - Teknologivurdering på tværs af EU

Teknologirådet koordinerer PACITA - Parliaments and Civil Society in Technology Assessment. Projektet er finansieret af EU's 7. rammeprogram. Projektet løber over 4 år med partnere fra 15 europæiske lande frem til projektets afslutning i april 2015. I projektet arbejder etablerede PTA institutioner som Teknologirådet sammen med forskningsinstitutioner i Syd- og Østeuropæiske lande, der ikke har en parlamentarisk forankret teknologivurderingsinstitution.

PACITA projektet har til formål at udvikle en fælles platform for europæisk parlamentarisk teknologivurdering. Parlamentarisk teknologivurdering (PTA) understøtter demokratisk beslutningstagning i forhold til ny viden, teknologi og innovation ved at producere viden om teknologiers muligheder og konsekvenser, ved at facilitere demokratiske debataktiviteter mellem borgere, forskere, eksperter, NGO'er og virksomheder og ved at bidrage til formulering af mulige politiske handlerum for regulering af ny teknologi, forskning og innovation.

Et vigtigt formål med projektet er således at igangsætte dialog mellem EU's nye medlemslande om teknologivurderingers institutionelle forankring, fremtidige metodeudvikling og demokratiske forandringspotentiale.

Projektet skal dokumentere europæisk praksis i parlamentarisk teknologivurdering, gennemføre træning og debat om PTA og forsøge at udvide antallet af lande med PTA. I projektet indgår også tre storskala eksempelprojekter på tværeuropæisk PTA:

1) Genomforskning og folkesundhed,
2) Telemedicin og telepleje til en aldrende befolkning og
3) Bæredygtigt forbrug.

Følgende europæiske partnere er involveret:

• Karlsruher Institut für Technologie – Karlsruhe Institute of Technology (Germany)
• Rathenau Instituut – The Rathenau Institute (Netherlands)
• Teknologiraadet – Norwegian Board of Technology (Norway)
• Institut für Technikfolgen-Abschätzung – The Institute of Technology Assessment (Austria)
• Applied Research and Communications Fund (Bulgaria)
• Instituto de Tecnologia Química e Biológica – Institute of Technology of Biology and Chemistry (Portugal)
• Instituut Samenleving en Technologie – Institute Society and Technology (Flanders, Belgium)
• Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca – Catalan Institution Foundation for Research Support (Catalonia, Spain)
• Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung – Swiss Centre for Technology Assessment (Switzerland)
• Žinių Ekonomikos Forumas – Knowledge Economy Forum (Lithuania)
• Technologické centrum AV ČR – Technology Centre ASCR (Czech Republic)
• Université de Liège, SPIRAL – University of Liège, SPIRAL Research Centre (Wallonia, Belgium)
• Colàiste na hOllscoile Corcaigh – University College Cork (Ireland)
• Magyar Tudományos Akadémia – Hungarian Academy of Sciences (Hungary)
• Teknologiraadet – Danish Board of Technology (Denmark)

Sidst opdateret: 24-09-2014

Læs mere på PACITA's Europæiske hjemmeside

Lancering af portal om teknologivurdering

Borgermøder om bæredygtigt forbrugTilbage Printervenlig version Vis alle Projekter

www.pacitaproject.eu

For mere information:

Marie Louise Jørgensen, Projektleder


Valid HTML 4.01!