Teknologirådet
Søndag 23. november 2014
Om Os
Links
English
Søg
Projekter Teknologidebat Høringer Nyhedsbrev Oplysning & debat Arbejdsmetoder Udgivelser Eksterne Projekter
Igangværende projekter:

Danmarks areal i fremtiden

Borgerinddragelse og nærdemokrati – den åbne kommune

SATORI - Europæisk samarbejde om etiske vurderinger

Anvendelse af droner i Danmark

eGov – eForvaltning – om sikring af offentlige it-systemer

Engage2020 - Engaging Society in Horizon2020

SurPRISE - overvågning, sikkerhed og privatliv

Res-AGorA - ansvarlig forskning og innovation

Bæredygtig transport i Europa – hvad er vejen frem?

Teknologirådet i EUs forskningsflagskib Human Brain Project

BASE - ny viden om tilpasningsstrategierne for klimaet

EST-Frame - Bedre rådgivning om ny teknologi og videnskab

Affald som ressource - omstilling i affaldssektoren

PACITA - Teknologivurdering på tværs af EU

DESSI - Beslutningsstøtte til sikkerhedsinvesteringer

World Wide Views on Biodiversity

BaltCICA-Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

Vis alle Projekter

Fedme som samfundsproblem

Projektet forsøgte at skabe overblik over og afklaring af de politiske opgaver, som er forbundet med at forebygge fedme i Danmark. Med udgangspunkt i de senere års mange anbefalinger og forslag til indsatser undersøgte projektet, hvilke tiltag der ville give de bedste resultater. Ifølge projektets arbejdsgruppe var vejen til mere effektiv fedmeforebyggelse at målrette forebyggelsen udvalgte højrisikogrupper. Projektet mundede derfor ud i et handlingsoplæg om målrettet forebyggelse af fedme med anbefalinger til politisk handlen. Projektet medvirkede til dialog, udveksling og debat i en struktureret proces mellem politikere, eksperter og aktører på fedmeområdet.

AJ

Fedmeepidemien tiltager fortsat, og det har alvorlige konsekvenser for både den enkelte og samfundet. Overvægt er blevet det normale, da over halvdelen af den danske befolkning skønnes at have udviklet overvægt eller fedme. Problemet debatteres livligt i både politiske kredse, fagkredse og i medierne, men på trods af den store opmærksomhed omkring problemet er det endnu ikke lykkedes at vende udviklingen. Der mangler tilsyneladende tiltag, som effektivt kan bremse fedmeudviklingen. Derfor skal fedmeforebyggelsen, ifølge projektets arbejdsgruppe, målrettes de grupper, som har størst risiko for at udvikle fedme.

Projektet kørte over tre år og fokuserede på:
• En debat på politisk niveau ved eksempelvis en folketingshøring om fedme som samfundsproblem i oktober 2009
• Et seminar om behandling og overvægt og fedme i samarbejde med Danske Regioner i september 2010
• Arbejdsgruppens handlingsoplæg om målrettet forebyggelse af fedme, offentliggjort ved politisk debatarrangement i april 2011.

Baggrund
Allerede for 15 år siden fastslog WHO, at stigningen i fedmeforekomsten på globalt plan var så stor, at der var tale om en epidemi. WHO påpegede siden, at forekomsten af overvægt stiger med alarmerende hastighed, og på europæisk plan vil op mod 40 % af befolkningen være overvægtige i 2030, hvis stigningen fortsatte i samme tempo.

Fedmeepidemien har i Danmark udviklet sig over de sidste 40-50 år; en periode, hvor det danske samfund også har ændret sig radikalt. Samfundsudviklingen har ført til betydelig reduceret fysisk aktivitet i arbejds- og fritidslivet samt adgang til rigelige og billige fødevarer 24 timer i døgnet. Mønstret i den danske fedmeepidemi minder om det, man ser i andre vestlige lande, men omfanget er (endnu) ikke så voldsomt som i for eksempel Australien, USA og England.

På trods af den store mængde af forskning, udvikling, dokumentation og handlingsforslag på fedmeområdet, og på trods af at såvel eksperter som ansvarlige politikere er enige om, at det er nødvendigt at gøre noget, så er fedmekurven ikke knækket.

Arbejdsgruppen havde følgende medlemmer:
• Bent Egberg Mikkelsen, Professor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
• Berit Lilienthal Heitmann, Professor og forskningsleder, Institut for Sygdomsforebyggelse, Center for Sundhed og Samfund, København
• Finn Breinholt, Programleder, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland
• Helle Grønbæk, Psykolog, Enheden for overvægtige børn og unge, Holbæk Sygehus
• Ingrid Willaing, Forskningsleder, Steno Health Promotion Center, Steno Diabetescenter
• Søren Toubro, Overlæge, Forskningsklinikken Reduce, Formand for Dansk Selskab for Adipositasforskning
• Tatjana Hejgaard, Specialkonsulent, Ernæring og overvægt, Sundhedsstyrelsen

Sidst opdateret: 11-03-2013

Opfølgende workshops

Høring for Folketingets Sundhedsudvalg om Fedme som samfundsproblem

Høringsrapport

Fra Rådet til tinget - fedme er et samfundsproblem

Handlingsoplæg: Målrettet forebyggelse af fedme

Debat på politisk niveau

Seminar om behandling af overvægt og fedme (podcast)Tilbage Printervenlig version Vis alle Projekter

Tilhører ved offentliggørelsen af arbejdsgruppens anbefalinger den 4. april 2011, PH Caféen i København.
Foto: Teknologirådet

Kontakt
Anders Jacobi
Projektleder
3078 5169
aj@tekno.dk


Valid HTML 4.01!