Styrkelse af katastrofeberedskabet

august 29, 2007

Hvordan sikres en dynamisk og effektiv kommunikation mellem de forskellige dele af katastrofeberedskabet, og hvordan sikrer man, at det organisatoriske set-up ikke fryser fast? Teknologirådet stillede skarpt på katastrofeberedskabets fremtid i en paneldebat den 6. december 2007.

Det danske beredskab står over for væsentlige spørgsmål og beslutninger i en tid, hvor trusselsbillederne ændrer sig og kræver inputs fra mange forskellige videnskompetencer.

Projektet fokuserede på katastrofeberedskabets kommunikation. De igangværende initiativer vedrørende tetra-net havde ført til en del debat om fordele og ulemper ved forskellige tekniske løsninger. Dette projekt koncentrerede sig derimod om det overordnede organisatoriske set-up omkring kommunikationen. Et centralt element i projektets fokus var at undersøge, hvordan det kunne sikres, at strukturen omkring beredskabskommunikationen løbende kunne tilpasses, opdateres og udvikles i takt med udviklingen og de forandrede trusselsbilleder.

I forlængelse af Sårbarhedsudredningens konklusion om øgede krav til omstillingsevne, fleksibilitet og koordination på tværs diskuterede projektet;

· hensigtsmæssighed af organisation, ansvarsfordeling og samarbejdsrelationer vedr. katastrofeberedskabets kommunikation
· hvordan sker styringen af hvem, der kommunikerer med hvem i situationen
· hvem og hvilke instanser kan tænke i, hvad der er den mest optimale organisatoriske model
· fra hvilke eksterne og uafhængige fora kommer nye ideer og input til strukturen
· hvilke procedurer sikrer en løbende tilpasning og justering
· Hvilke forskningsmiljøer kan følge området og sikre en dynamisk udvikling og debat

Projektet blev afsluttet med en konference den 6. december 2007, der debatterede den struktur, der omgav katastrofeberedskabets kommunikation. Hensigten var blandt andet at undersøge mulighederne for at få etableret mere følgeforskning på området. En sådan forskning kunne eventuelt fungere som en slags overvåger, der kan give uafhængige input til systemet i relation til at tilpasse strukturen til udviklingen.

 

Oversigt over paneldeltagere:

SVARPANEL
Jeppe Juul-Andersen, Økonomistyrelsen
Jørgen Holst Hansen, Beredskabsstyrelsen
Jan Nørtved, Region Hovedstaden
Niels Henrik Helms, Knowledge Lab, SDU
Kurt Petersen, Lunds Universitet

SPØRGEPANEL
Jesper Nielsen, Center for Biologisk Beredskab
Niels-Johan Juel Nielsen, PMR-brugergruppen
Anders Henten, DTU
Sofie Krogh Holm, Forbrugerrådet
Thomas Lemke, Igeniøren

INDLEDER
Peter Kjær Jensen, leder af ´Master of Disater Management´ på KU