Digital ophavsret

december 19, 2001

– hvordan sikrer man en fortsat balance mellem privat tilegnelse af rettigheder og offentlig adgang til information?

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra biblioteker, universiteter og samfundsforskningen har set på den digitale ophavsret fra brugersiden. Arbejdsgruppen kommer med en række anbefalinger til at skabe bedre balance mellem rettighedshavere og brugere af digitale informationer, når EU-direktivet om ophavsret i informationssamfundet skal gennemføres i dansk ret til efteråret.

Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger er bragt i et udvidet Rådet til Tinget.

Se til højre for relaterede informationer.