Teknologisk råkost for debattører på Folkemøde

Teknologirådets eventprogram til Folkemødet i 2015 resulterede flere gange i et overfyldt telt, i en del rynkede pander, meget grin og høje klapsalver – endog et par udvandringer.

Hjerneforskning, Danmarks fremtidige arealanvendelse, digitalt demokrati for flere unge, forskermoral. Og så var der gæsterne med emner om klimaforandringer, patientdata og bæredygtig affaldshåndtering. Et bredt program for alle slags folkedeltagere, måske med undtagelse af de mindre og de mindste. Dem var der til gengæld blå balloner til.

’Det åbne land som dobbelt-ressource’
Under fællestitlen ”Kampen om m2” præsenterede Søren Gram Teknologirådets projekt ’Prioritering af Danmarks Fremtidige Arealanvendelse’ der er støttet af VELUX Fonden. Projektet har til formål at undersøge behovet for at prioritere Danmarks areal for fremtiden. Landområderne er allerede intensivt udnyttet, og der er mange bud på en yderligere anvendelse. De samlede politiske planer for Danmarks areal dækker 40 % mere landareal, end der er til rådighed. Helene Bjerre-Nielsen fra VELUX Fonden gav baggrunden for Fondens interesse for emnet, formålet og for Fondens motivation.
Også Realdania har erkendt den problematiske udvikling i et lille tæt, pakket land med flere ambitioner end kvadratmeter. Helga Grønnegaard fra RealDania udtaler at de i RealDania langt fra ønsker et Danmark opdelt i zoner: ”VI arbejder fælles om et varieret kulturlandskab hvor der er plads til alle interessenter på en intelligent måde”.

At vaccinere eller ikke vaccinere – det er spørgsmålet
Det fremkaldte ophedet debat, da Teknologirådet prøvede at åbne op for en mere nuanceret samtale omkring vacciner med udgangspunkt i EU projektet ASSET. Begivenheden startede med en video der fremlagde både skeptikernes og tilhængernes synspunkt. De fremmødte talte både læger, mødre med formodninger om at deres barn er blevet skadet af en vaccine og folk der gik ind for alternative behandlingsformer. Efter diskussionen blandt bordene, blev der skrevet nogle anbefalinger ned, som vil blive givet videre til de relevante folk i projektet. De fremmødte anbefalede blandt andet, at der skal være bedre oplysning omkring vaccinationer – både hvad de gavner, men også hvilke bivirkninger der kan forekomme.

Vil unge deltage mere i demokratiet, hvis det kan lade sig gøre digitalt?
Teknologirådet rundede nogle begivenhedsrige dage af på Folkemødet med en event omkring digital ungdomsdeltagelse i demokratiet. Der var blevet inviteret et stærkt panel, som bestod af en blandet flok, lige fra politiker Leif Donbæk fra SF til Klaus Levinsen fra SDU.
De fremmødte var især interesseret i, hvordan man kan inddrage de unge uden for foreningslivet. Debatten flød, og der var delte meninger omkring hvad den bedste tilgang til online inddragelse er. Der var dog bred enighed omkring, at man skal starte med at række ud til de unge ansigt til ansigt, og efter at interessen er vakt, vil digital inddragelse kunne bidrage til at vedligeholde interessen.
Debattens berettigelse kommer derigennem at Teknologirådet er med i projektet EUth som netop handler om, hvordan man kan inddrage de unge demokratiet online.

Det blev et godt folkemøde
Alt i alt lagde en blandet flok vejen forbi Teknologirådets telt under Folkemødet – dog med gengangere som havde interesse i flere emner. Vi nåede vidt omkring, og formåede at inddrage borgerne, og få dem til at tilkendegive deres meninger, både gennem diskussion ved bordene og velformulerede spørgsmål til eksperterne. Der blev skabt livlig debat, og det var hele tiden de fremmødtes holdninger og meninger der var det centrale i alle events i vores telt på Folkemødet.

program_strimmel_print 

Læs mere om eventet omkring patientoplysninger og datasikkerhed her