Tag medarbejderne med på råd

– et forebyggelsesprojekt om teknologi i ældreplejen

Ældreplejen oplever i disse år, at opgaveløsningen på flere og flere områder bliver understøttet af ny teknologi. Avancerede hjælpemidler skal fremme borgernes trivsel og begrænse den fysiske nedslidning af omsorgspersonalet. Digitale teknologier skal fremme effektivisering og kvalitetssikring af arbejdets organisering og udførelse. Men implementering af ny teknologi er ikke en proces uden bivirkninger. Flere undersøgelser peger på, at medarbejdernes erfaringer med de nye teknologier er blandede og i nogle tilfælde ligefrem opleves som barrierer for meningsfuld organisering og udførelse af arbejdet. Sådanne oplevelser kan føre til mistrivsel og gradvis psykisk nedslidning.

Forebyggelse af mistrivsel og psykisk nedslidning
Forebyggelsesprojektet Tag medarbejderne med på råd tog sit afsæt i denne problematik. Gennem afprøvning og udvikling af metoder til medarbejderinddragelse søgte projektet at modvirke og forebygge mistrivsel og psykisk nedslidning i forbindelse med indførelse af nye teknologier i ældreplejen. Baggrunden for projektets fokus på inddragelse var ikke mindst, at en række forsknings- og udviklingsprojekter netop pegede på, at der er en positiv sammenhæng mellem medarbejderinddragelse og forebyggelse.

Medarbejderinddragelse
Tag medarbejderne med på råd blev gennemført over en toårig periode og ønskede at bidrage med konkrete, velegnede metoder til medarbejderinddragelse i diskussions- og beslutningsprocesser om nye teknologier i omsorgsarbejdet. Det var et succeskriterium, at metoderne kunne appellere bredt og potentielt engagere hele målgruppen. Overordnet set skulle projektet medvirke til at skabe en mere inddragelsesorienteret organisationskultur.

Bag om projektet
Projektet blev udført i samarbejde med ældreplejen i henholdsvis Høje-Taastrup og Næstved Kommune, og projektaktiviteternes målgruppe var primært ældreplejens social- og sundhedsmedarbejdere. Forebyggelsesfonden finansierede projektet, og Jacob Skjødt Nielsen, der er projektleder i Teknologirådet, stod for den overordnede ledelse. Det metodemæssige arbejde ledtes i samarbejde med projektleder Ida-Elisabeth Andersen fra Teknologirådet, psykolog Kirsten Juul Andersen fra Rejsescenen og Janne Gleerup, der er ph.d. og forsker ved Roskilde Universitet. Det organisatoriske og administrative arbejde blev varetaget i samarbejde med ældreplejerne i Høje-Taastrup og Næstved Kommune.