Skole og Medier – it-understøttelse af læring

oktober 15, 2009

Lancering af Teknologirådets projekt om it og læring i skolen

Onsdag d. 6. april 2011 lancerede Teknologirådet projektet ”Skole og medier – It-understøttelse af læring”. Med projektet ville Teknologirådet lægge op til en debat om, hvordan it og medier meningsfuldt kan understøtte undervisningen i skolen. Det er ikke et spørgsmål om enten at sige ja eller nej til it og medier i skolen, men et spørgsmål om at diskutere, hvordan teknologierne kan bruges, så de medvirker til at skabe en sjovere og mere differentieret undervisning, når der er behov for det – for både elever og lærer i folkeskolen og inden for det specialpædagogiske område.

Overordnet set kommer rapporten med en række anbefalinger til, hvordan vi bedst benytter it i undervisningen i skolen. Mere konkret formuleres en række bud på, hvordan teknologiernes potentiale udnyttes, hvordan it forankres i den pædagogiske praksis, hvordan it skal tænkes i forhold til forløb og materialer og hvordan it i almindelighed kan understøtte forskellige måder at lære på i skolen.

Projektets arbejdsgruppe bestod af:
– Adjunkt, Ph.d, Simon Egenfeldt-Nielsen, Institut for digital æstetik og kommunikation, ITU og Direktør for Serious Games Interactive
– Lektor Morten Misfeldt, Institut for didaktik, DPU
– Ph.d. studerende Lasse Juel Larsen, Institut for litteratur, kultur og medier, SDU
– Pædagogisk it-vejleder og it-didaktisk konsulent Kasper Koed, UCC, og Maglegårdsskolen
– Pædagogisk udviklingskonsulent Helle Fisker
– Ekstern lektor Kirsten Baltzer, Institut for læring, DPU, Århus Universitet

Anbefalingerne i rapporten er adresseret til henholdsvis politikere, skoler, læreruddannelser og til udviklere af læremidler.

I forbindelse med projektlanceringen tog et ekspertpanel imod projektets rapport og knyttede en række kommentarer til dens anbefalinger. Panelet bestod af:

• Pernille Vigsø Bagge, Folkeskoleordfører for SF, MF
• Bent Jørgensen, næstformand for Skole- og Børneudvalget, Roskilde Kommune, Venstre
• John Præstegaard, Digiteach
• Andreas Binggeli, lærer på Dansborgskolen

Desuden var der ved lanceringen oplæg fra fem mellemtrinselever fra Maglegårdsskolen, der tilsammen udgjorde Maglegårdsskolens mediepatrulje, samt fra Carsten Jessen (DTU) om, hvordan robotteknologi kan understøtte læring.

Både i oplæggene, i ekspertpanelets kommentarer og i den efterfølgende diskussion i plenum kom der mange gode pointer frem, som var med til at understrege projektets relevans. Teknologirådet takker alle deltagere for gode bidrag ved lanceringen.

Links