Pressemeddelelse: Første internationale præ-standard til etisk vurdering af forskning og innovation

august 29, 2017

Dansk Standard (DS) og Det hollandske standardiseringsinstitut (NEN) har i samarbejdede med partnerne i det EU-finansierede projekt SATORI lavet den først internationale præ-standard. Standarden – kaldet CEN workshop aftalen – adresserer roller og procedurer for etiske udvalg and etiske vurdering af den samfundsmæssige påvirkning af forskning og innovation.

Standarden – CEN workshop aftalen – er udarbejdet på baggrund af involvering af mange lande i og udenfor EU eks. USA og Kina. Aftalen bakkes op af EUREC, Det europæiske netværk af etiske forskningsudvalg.

Hvorfor er standarder for etiske vurderinger vigtige?

Grundet kompleksiteten af videnskabelig forskning og påvirkningen af ny teknologi på samfund og mennesker er det yderst vigtigt, at videnskabelig forskning og teknologisk udvikling foretages i overensstemmelse med høje etiske standarder. Standarder understøtter udvikling og introduktion af nye teknologier samtidig med, at der foretages en grundig vurdering af konsekvenser og muligheder for miljø og samfund.

SATORI CEN workshop aftalen udmærker sig ved følgende:

  • at være første internationale aftale om en standard for etiske udvalg og for etisk vurdering af konsekvenser og muligheder for forskning og innovation
  • At basere sig på udførlig gennemgang af hundredvis af eksisterende retningslinjer, undersøgelser af etiske vurderinger og etiske udvalg, interviews and feedback fra utallige interessenter
  • At være en omfattende standard på alle forskningsområder – med særlig vægt på samfundsvidenskab, humaniora, naturvidenskab, ingeniørvidenskab, medicin og biotek, computer og it-videnskab
  • At indeholde retningslinjer for etiske vurderinger for forskning og teknologisk innovation
  • At anvise procedurer og retningslinjer for etablering og sammensætning af etiske udvalg og deres daglige arbejde
  • At adresse kvalitetssikring i etiske vurderinger
  • At indeholde en enkel metode til vurdering af etiske konsekvenser for udvikling af forskning og innovation
  • At kunne adapteres til forskellige kulturer og geografier
  • At fungere uafhængigt af organisationsstype (universiteter, hospitaler, forskningsorienterede fonde, industrier mfl.)

SATORI CEN Workshop Aftalen (CWA 17145) består af to dele:

Del 1: Etiske Udvalg indeholder nøgleanbefalinger til etisk vurdering og til etiske udvalgs rolle, sammensætning og daglige drift.

Del 2: Indeholder en ramme for etiske konsekvensanalyse. Rammen er en ny tilgang til at imødekomme og etisk vurdere miljø- og samfundsmæssige konsekvenser af forskning og innovation, der kombinerer både etisk vurdering, konsekvensanalyse og teknologivurdering.

Denne europæiske workshopaftale (CWA) er resultatet af omfattende undersøgelser, gensidige læringsprocesser med og bred konsultation af hundredvis af interessenter på området.

Begge dokumenter kan downloades gratis på SATORI projektets hjemmeside:
http://satoriproject.eu/publication_type/standards

Dokumenterne kan også købes gennem Dansk Standard (DS), Det hollandske standardiseringsinstitut (NEN) og alle nationale standardiseringsorganisationer i Europa.

SATORI-hjemmesiden (www.satoriproject.eu) indeholder desuden også rapporter om det nuværende omfang af etiske vurderinger, anbefalinger (eks. policy briefs) til at forbedre etiske vurderinger og etiske retningslinjer for forskellige fagområder og typer af organisationer.

Brugen af SATORI standarden og feedback

Standarden (CWA 17145) er gyldig i tre år. Efter tre år bliver standardens anvendelighed revideret. Når du downloader dokumenterne, beder vi dig efterlade navn og kontaktoplysninger. Vi kontakter dig for at høre om jeres erfaringer med brugen af standarden og indsamle forbedringsforslag.

CWA 17145 has a validity of 3 years. After three years, the document is reviewed for usefulness. When you download the documents please leave your name and contact details so we can follow up on the relevance of the document to you and collect data on how it could be improved. You are also invited to share your experiences and provide us with feedback on the use of the documents.


SATORI
projektet har fokus på etisk vurdering af forskning og innovation (Research & Innovation) og er støttet af EU-kommisionen gennem FP7 støtteordningen. SATORIs formål er at forbedre de etiske vurderingspraksisser og højne respekten for etiske principper. SATORI projektet har deltagende partnere fra 12 land og er koordineret af University of Twente i Holland. Projektet løber over 45 måneder.