Janette Hartz-Karp

april 5, 2016

Janette Hartz-Karp er professor på Curtin University i Australien. Janette Hartz-Karp er kendt i Australien og internationalt for sit store engagement i inddragelse og opbygning af fællesskaber, både som forsker og medskaber af de processer, der flytter noget i det politiske liv og i dialog med borgerne – især udmærker hun sig ved sin evne til at mobilisere lokale ressourcer til at genrejse og puste nyt liv i selv de mest trængte egne og byer. Janette har desuden arbejdet sammen med ministeren for delstaten West Australia om nye måder at etablere involverende demokrati  og har skrevet flere bøger om samskabende demokrati.

 

Borgere og eksperter designer fremtiden for området ved byen Geraldton I Vestaustralien (3- dages event i 2008)

250 borgere (repræsentativt sammensat) og et ekspert team blev inviteret til at designe områdets udvikling frem til 2029.På mødets først dag blev følgende diskuteret: Planlægningsprincipperne, værdier for områdets udvikling og de juridiske rammer. På dag to opstillede deltagerne seks fremtidsscenarier, som den lokale befolkning fra hele området gav feedback på om aftenen.Den tredje dag opstillede deltagerne på baggrund af lokalbefolkningens feedback et nyt overordnet scenarie for området, som nye borgere igen gav feedback på efter dagens arbejde.

Resultaterne fra samskabelsen blev anvendt både til at informere de strategiske planlægningsmyndigheder og til at udvikle lokale handleplaner.

Se kort video fra processen her

 

Se lang video fra 3-dages processen her

 

Arrangementet var planlagt og faciliteret af Janette Hartz-Karper.

 

Involvering af borgere i udvikling af lokale handleplaner i tre bydele i området omkring Geraldton i Vestaustralien på baggrund af designprocessen for hele området (2009)

150 borgere blev taget med på tre dages workshops, hvor de skulle udvikle en langsigtet udviklingsplan for deres bydele. På førstedagen udarbejdede deltagerne udkast til planer for bydelene. Disse planer blev på anden dagen fremlagt af deltagerne og diskuteret med den bredere befolkning, som var inviteret ind til formålet.

Deltagernes arbejde mundede ud i helt konkrete planer indenfor områderne planlægning, ejerskab og konkrete aktiviteter.

Se kort video fra processen her

 

Se video fra lignende bydelsproces her

 

Arrangementet var planlagt og faciliteret af Janette Hartz-Karper.

City-Region of Greater Geraldton – Two Participatory Budgeting People’s Panels a/ on 100% of the City’s operational budget and b/ on the City’s 10 year infrastructure  budget

 

Borgerinvolvering i budgetplanlægningen af byen/området  Geraldtons  (Vestaustralien) anlægsudgifter og byens infrastrukturbudget ti år frem (2013)

Geraldtons var udfordret på budget i forhold til at finde midler til at udleve dens ambitioner og målsætninger for byen. Derfor blev over 3.000 deltagende borgere inviteret til at debattere budgettet i mindre grupper, definere kriterier for budgettet og prioritere udgifterne og serviceniveauet. Et af nøgleresultaterne var, at borgerne ønskede kontinuerligt at være med til at bestemme og fordele midlerne. Både politikere og borgere var glade for det detaljerede billede af borgernes budgetopfattelse.

Se kort video om processen her

 

Se korte interviews med deltagerne her

 

Se langt interview delstatens projektleder for processen om udbyttet ved at inddrage borgerne her