Hjernens flerdimensionelle data-arkitektur

The Human Brain Project (HBP) er EU’s mægtige flagskibsprojekt om den menneskelige hjerne. Projektet sigter mod at opnå dyb tværfaglig indsigt i hjernen, for derigennem også at forstå hvad der neurologisk set gør os menneskelige, udvikle behandlinger til hjernesygdomme og skabe nye teknologier inden for computing og robotteknologi. HBP beskæftiger sig således med udvikling af forskning og teknologi med indflydelse på både sociale, etiske og filosofiske aspekter. Projektet er med til at rejse spørgsmål som:

  • Hvem er ansvarlig for databeskyttelse- og sikkerhed?
  • Er der behov for retningslinjer for samtykkeerklæringer i forbindelse med behandling ved sygdom og ved død?
  • Hvordan skal patientorganisationer inddrages i forskning og i procedurer?
  • I hvilket omfang skal vi anonymisere sundhedsdata?

HBP’s nyhedsbrev giver anbefalinger til forskellige politiske beslutningsmuligheder om forhold som aktualiseres i relation til HBP’s frembringelse af en fler-dimensionel dataarkitektur for mental sundhed.
Hent nyhedsbrevet (eng.) 1# HBP newsletter