Etisk EU-rammesæt indenfor forskning og innovation

marts 13, 2017

Forskning og innovation driver på mange måder vores samfund, men ikke altid uden følgevirkninger. Der har hidtil ikke været generelle anvisninger til at vurdere de etiske konsekvenser ved forskning og innovation. Det europæiske SATORI projekt har udarbejdet et rammesæt, der skal styrke de etiske vurderinger og hjælpe til styre udenom etiske faldgruber indenfor forskning og innovation.  

 Af Sigrid Vedel Neuhaus

 

Verden så forbløffet til, da et team af kinesiske forskere i 2015 udførte et forsøg, hvor de redigerede i genmassen på et menneskeligt embryo. Et forsøg der blev modtaget med bekymring over de etiske implikationer.

Sådanne kontroversielle forsøg og nye opfindelser er ikke en sjældenhed og der skubbes ofte til vores ideer om, hvad man kan og bør, samt hvad man ikke kan og ikke bør. Nye opdagelser og opfindelser og ikke mindst jagten på disse har altid udfordret vores grænser for hvad der er muligt og etisk forsvarligt. Historisk set har det ledt til uheldige udfald. Alligevel har der indtil nu ikke været generelle retningslinjer eller ansvisninger til vurdering af etiske konsekvenser forbundet med forskning og innovation for at forhindre uønskede udfald.

Med udgangspunkt i menneskerettighederne har det europæiske projekt SATORI udviklet et fælles rammesæt til vurdering af de etiske konsekvenser ved forskning og innovation. Formålet med projektet er at skabe større bevidsthed om og forbygge uønskede skader og risici samt at skærpe kvaliteten på området.

 

Refleksion og respekt

SATORI-rammesættet skal hjælpe til at sætte fokus på respekt og refleksion indenfor forskning og innovation. Dette skal hjælpe at skabe en general bevidsthed om sikkerhed og videnskabelig integritet.

Rammesættet skal hjælpe til at inkludere en menneskelig respekt – herunder respekt for forsøgspersoner, personlige data og privatliv, kulturelle forskelle samt beskyttelse af udsatte mennesker og en bevidsthed om socialt ansvar. Desuden inkluderes en bevidsthed om respekt for omgivelserne også – herunder respekt for forsøgsdyr og biodiversitet samt en bevidsthed om bæredygtighed og miljømæssige risici.

Igennem de sidste tre år har de involverede i SATORI kortlagt forventninger og udført interviews med relevante interessenter. Herigennem er eksisterende vurderingssystemer blevet revideret i ni europæiske lande samt i Kina og USA, som har fungeret som fundamentet for udviklingen af rammesættet.

 

Redskaber og værktøjer

Rammesættet tilbyder både en generel værktøjskasse samt mere specialiserede redskaber henvendt til specifikke kontekster og fagområder. Værktøjskassen byder på en bred vifte af redskaber, blandt andet vejledninger, grundige gennemgange af procedurer samt en række etiske problemstillinger og principper der kan overføres til det aktuelle forskningsemne.

Med denne brede række af redskaber har projektet en stor målgruppe som inkluderer forskellige individer, institutioner og organisationer der arbejder med forskning og innovation. Rammesættet er blandt andet udviklet med universiteter, regeringsorganer, organisationer der yder forskningsstøtte og virksomheder in mente.

 

Find SATORI-rammesættet her.

Læs mere om SATORI-projektet på satoriprojekt.eu og på tekno.dk

 

forskning og innovation, etik, etisk vurdering, rammesæt, EU