Du bestemmer selv

Generationen af børn, der snart bliver myndige, er vokset op i lyset og skyggen af internet, instant messages og allestedsnærværende mobiltelefoner. Stort set alle elever i folkeskolerne 7.- 9. klasse har en personlig profil på et eller flere sociale netværkssider som Facebook og MySpace. Og langt de fleste har en mobiltelefon med kamera. De er brugere og skabere af information der deles, gemmes og distribueres hurtigere og til det bredeste publikum nogensinde. Teknologirådets kampagne giver de unge mulighed for at debattere deres holdninger og teste deres viden og kompetence som brugere af de medier, der omgiver dem.

Gennem deres aktiviteter sætter de unge elektroniske spor på nettet og udsætter sig selv for faren for misbrug af personlige oplysninger og overvågning – ligesom de voksne. Problemet er imidlertid, at børn og unge mangler tilstrækkelig viden om konsekvenserne af egne handlinger, når de gør brug af bl.a. internettet. Der er behov for oplysning og debat blandt denne målgruppe om, hvordan de beskytter sig mod IT-misbrug af personlige oplysninger. Forskellige oplysningskampagner har tidligere sat fokus på børn og unges sikkerhed på internettet, men kampagnerne har ofte – i lige så høj grad – henvendt sig til forældre og undervisere og har båret præg af løftede pegefingre og gode råd. Der er derfor behov for en mere målrettet, samlet og større oplysningsindsats, der skaber grobund for debat blandt børn og unge om IT-sikkerhed og privacy-problematikker, og som når ud til de unge på de unges præmisser.

På den baggrund har Teknologirådet udviklet en undervisningspakke om privacy-problematikker, der er målrettet de 14–16 årige. Projektet hentede inspiration fra en tilsvarende norsk kampagne, der ligeledes behandlede de tre temaer om IT-sikkerhed; anonymitet, etik og moral ift. personoplysninger samt overvågning i samfundet.

Online, interaktivt magasin
I det danske projekt blev der produceret et online, interaktivt magasin, baseret på de nævnte tre temaer. Magasinet blev designet i øjenhøjde med målgruppen og integrerer forskellige media fordelt over siderne, herunder film, animation, lyd, online polls, multiple choice test, der forholder sig til læserens forståelse af et emne med mere. Der er tilstræbt en vekslevirkning mellem de forskellige medier og formidlingsformer, der tilsammen styrker og supplerer forståelsen af temaerne. Der blev produceret nogle korte film af en gruppe unge fra målgruppen i samarbejde med et teatervalghold fra Humlebæk Skoles 8.-9. Klasse. Filmene belyser problematikker omkring it privacy, baseret på film og cases fra det norske forlæg.

Samarbejdspartnere og forankring på landets skoler
Teknologirådet gik i dette projekt sammen med Datatilsynet, Medierådet for Børn og Unge og Cyberhus, der et klubhus på nettet for børn og unge. Partnerskabet forankrede projektet i en kreds, der i forvejen arbejder med unges brug af informationsteknologier og kommer ud til et bredere publikum. Et af de unikke, innovative elementer i magasinet er muligheden for live, online videochat med en ungdomskonsulent fra Cyberhus. Der betyder konkret, at skoler kan bestille en konsultation eller et indlæg til undervisningen, der så kan foregå via en webchat. Cyberhus har endvidere en skoletjeneste, der tager på besøg på landets skoler og taler med eleverne om sikker brug af nettet. På den måde kunne kampagnen også bringes ud til lærere og elever, der ikke umiddelbart ved, hvordan de skal gribe en diskussion om it-sikkerhed an.

Lancering og kampagnens forløb
Kampagnen blev lanceret i foråret 2009 og kørte over to år. I den periode kunne lærere fra alle landets skoler gøre brug af det undervisningsmateriale, der er målrettet eksisterende trinmål for undervisningen i de ældste folkeskoleklasser. Eleverne blev bl.a tilbudt at lave deres eget magasin, som læreren kunne uploade til et fælles site. I magasinet var der endvidere en survey, der spørger eleverne om deres erfaringer og brug af internet og mobil. Derigennem blev der skabt mere viden om danske unges brug af internet og deres oplevelser med misbrug af personfølsomme oplysninger.

Ambitionen var et oplysningsmateriale, der kan bruges i undervisningen i folkeskolerne. Projektet var inspireret af en norsk privacy-kampagne, der blev gennemført i 2007 af det norske Teknologiråd, Datatilsyn og Utdanningsdirektoratet.

Se elevmagasinet her:

 

 

Links