Prioritering af Danmarks Areal i Fremtiden

I Danmark har vi behov for at prioritere den fremtidige anvendelse af landets areal. Byerne vokser ud i landskabet, der skal være plads til flere veje og jernbaner samtidig med, at landbrug og natur skal have plads. Der er besluttet store udvidelser af skovområder og mere vild natur og det stigende hav gør det danske areal mindre. I et tæt befolket land som det danske, er der lagt op til omfattende konflikter mellem mange modsætningsfyldte interesser.

Teknologirådet har igangsat et storstilet 2-årigt projekt om Danmarks fremtidige arealanvendelse. Projektet er støttet af VELUX Fonden og har til opgave at skabe grundlag for en bred offentlig debat om Danmarks areal i fremtiden. Opgaven er at frembringe synergier og foretage nødvendige prioriteringer for at undgå konflikter i tide. Projektet vil både udarbejde anbefalinger til den nuværende anvendelse af Danmarks areal og komme med anbefalinger til nye muligheder i den fremtidige planlægning.

Aktiviteter i projektet

Grafisk fremstilling af borgernes ønsker til Danmarks fremtidige areal
.

Fra Rådet til Tinget nr. 290, februar 2016 præsenterer resultatet fra borgertopmødet om Danmarks areal i fremtiden:
Bedre samspil, mere planlægning. Læs nyhedsbrevet her.

Teknologirådet afholdt et storstilet borgertopmøde med 250 deltagere fra hele landet som debatterede, hvordan Danmark skal se ud i fremtiden. Se borgernes afstemningsresultater her.

Den første baggrundsanalyse om projektet Kampen om m2 – prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark udkom i august 2015. Læs analysen her.

Fra Rådet til Tinget nr. 289 maj 2015 handler om projektets baggrundsanalyse, der er udarbejdet af Aalborg Universitet. Læs nyhedsbrevet her.

Fagbladet Teknik og Miljø fra Kommunalteknisk Chefforening, KTC, har i maj 2015 bragt en artikel om projektetet: Hvordan skal Danmark se ud i fremtiden? Læs artiklen her.

Den anden workshop i projektet blev afholdt i april 2015 for kommunal- og regionspolitikere, der diskuterede prioriteringer i fremtidens arealanvendelse. Læs mere om workshoppen her.

I januar 2015 blev den første workshop i projektet afholdt for eksperter og interessenter og havde titlen Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark. Læs mere om workshoppen her.

 

Fakta om projektet Debathæfte til borgertopmøde