CASI – vurdering og styring af bæredygtig innovation

januar 7, 2015

CASI-projektet arbejder med spørgsmålet om, hvordan vi sikrer, at alle dele af samfundet er med til at udtænke løsninger på vores miljøproblemer.

CASI står for “Public Participation in Developing a Common Framework for Assessment and Management of Sustainable Innovation”. Projektet fokuserer på bæredygtig innovation i forhold til ét af de områder, som Europa-Kommissionen har udpeget som indsatsområde for forskning og innovation frem mod 2020: ”Klima-strategier, miljø, effektivt ressourceforbrug og råmaterialer”.

CASI projektets formål er at udvikle en metodologisk ramme, som kan bruges til at vurdere bæredygtig innovation og skabe tværfaglige løsninger. Det kræver samfundsinddragelse i forskning, teknologiudvikling og innovationssystemer, hvilket projektet vil sikre ved at engagere et bredt spektrum af interessenter i projektet, bl.a.:

  • Erhvervslivet
  • Politikere
  • Forskere og forskningsinstitutioner
  • Civilsamfundsorganisationer
  • Offentligheden

Konkret ønsker projektet at udvikle:

  • En arbejdsdefinition af begrebet bæredygtig innovation
  • Måder at inddrage borgernes synspunkter, når de samfundsmæssige konsekvenser af et innovativt tiltag skal vurderes. Det kommer konkret til at ske ved borgerpaneler og andre borgerinddragelsesmetoder, som Teknologirådet har mangeårig erfaring med.
  • En fælles forståelse af “best practices” i forvaltningen af bæredygtig innovation
  • Konkrete anbefalinger til politikere om, man fremmer innovation og hvordan overvejelser om bæredygtighed kan indarbejdes heri

 

Borgerinddragelse og politisk rådgivning

Som eksperter i interessent- og borgerinddragelse er Teknologirådet blandt andet koordinator for CASI-projektets borgerpaneler, som afholdes i alle 12 partnerlande. Her har borgerne lavet visioner for en bæredygtig fremtid, hvorefter eksperter har hjulpet borgerne med at omdanne visionerne til forsknings-forslag indenfor bæredygtig innovation. Forslagene vil blive præsenteret for politikere og andre relevante aktører i både partnerlandene og i EU. Metoden er udviklet af Teknologirådet i forbindelse med CIVISTI-projektet (læs mere på www.civisti.org).

Læs mere om CASI borgerpanelerne her.

Teknologirådet er derudover ansvarlig for at koordinere udvikling af anbefalinger og information til europæiske beslutningstagere baseret på CASI-projektets resultater.

 

Fakta om CASI

CASI består af 19 partnerorganisationer fra 12 lande i EU (Bulgarien, Storbritannien, Danmark, Finland, Belgien, Polen, Portugal, Slovenien, Italien, England, Tyskland, Østrig og Tjekkiet).

CASI er finansieret under EU’s 7. rammeprogram for forskning (FP7).

CASI-projektet løber i 42 måneder fra januar 2014 til juni 2017.

Læs mere om CASI på projektets hjemmeside: www.casi2020.eu