CASI borgerpanelerne er i fuld gang – også i Danmark

Borgere er ved at udforme deres visioner

CASI borgerpaneler har til formål at give europæiske borgere mulighed for at få deres visioner for en bæredygtig fremtid på den europæiske politiske dagsorden, når det kommer til udvikling af forskning og innovation. Forløbet med inddragelse af 235 borgere fra 12 europæiske lande er godt i gang. I hvert land har borgerne sammen udarbejdet visioner for en bæredygtig fremtid – både med hensyn til klodens miljø, vores økonomier og menneskers trivsel. I alt er der blevet udformet 50 spændende visioner.

I Danmark mødtes borgerpanelet for første gang d. 18.-19. april 2015 hos Teknologirådet i København. Her fik 17 borgere med vidt forskellig baggrund i løbet at to dage mulighed for at udvikle deres egne visioner for, hvordan en bæredygtig fremtid skal se ud.  Dernæst stemte de sig frem til de fire vigtigste visioner. De endelige visioner har titlerne:

Bæredygtig elektronik

Klodens værdier på skoleskemaet

Det bæredygtige byggeri

EUCRES: EU Collaboration for Recycle Systems

Læs de fulde visioner her!

 

Fra visioner til prioriteter for forskning

CASI borgerpaneler afholdes i Danmark, Bulgarien, Storbritannien, Finland, Tyskland, Slovenien, Polen, Portugal, Italien, Østrig, Belgien og Tjekkiet. For at få et bredt udsnit af befolkningen i hvert land, er deltagerne blevet udvalgt på baggrund af bl.a. alder, køn, bopæl og uddannelse. Læs de udarbejdet visioner fra de første CASI borgerpaneler her! (engelsk)

8.-9. juni 2015 mødtes 22 inviterede eksperter fra europæiske lande, med forskellige kompetencer indenfor innovation, miljø og politik, for at arbejde videre med borgernes visioner. Deres opgave var over to dage at lave forslag til forskning og politiske anbefalinger med udgangspunkt i visionerne. De udvalgte de 27 mest interessante forskningsprioriteter, som nu sendes tilbage til borgerne og det andet borgerpanel.

Det andet borgerpanel i de 12 europæiske lande bliver afholdt i oktober 2015. Her skal borgerne mødes igen for at se på, hvordan deres visioner er blevet omformuleret til prioriteter for forskning. De skal også se på, hvilke prioriteter for forskning, som de personligt mener, er de vigtigste i forhold til at opnå en bæredygtig fremtid.

 

Resultaterne præsenteres for europæiske beslutningstagere

Borgerpanelerne i CASI tager udgangspunkt i, at borgere i Europa skal have en stemme, når der laves politik for forskning og innovation med fokus på fremtidens bæredygtige samfund. Teknologirådet og CASI-projektets partnere præsenterer derfor de færdige visioner og forskningsprioriteter for europæiske beslutningstagere på en række nationale workshops og en europæisk konference i Bruxelles i 2016.

 

Hvis du har spørgsmål til projektet bedes du kontakte projektleder Thea Friis Askegaard på telefon 30 78 51 69 eller email tfa@tekno.dk