BASE – en bog om inspiration og tilpasning til klimaforandringer

februar 1, 2017

‘BASE Inspiration and Adaptation Book’

23 europæiske eksempler på tilpasning til klimaforandringer som inspiration til beslutningstagere, praktikere og borgere.

Bogen kan hentes i pdf-format HER

Klimaforandringerne er en realitet og omfanget og hastigheden i forandringerne bliver stadig mere synlige: Temperaturerne stiger, mønstrene i regnmængden skifter, havis, gletchere og sne smelter og havspejlet stiger.  Klimarelaterede ekstremer som hedebølger, kraftig nedbør og oversvømmelser stiger i hyppighed og intensitet i mange regioner. Disse forandringer, i forbindelse med den økonomiske og demografiske udvikling og ændringer i arealanvendelsen, har allerede medført mange påvirkninger på økosystemerne, økonomiske sektorer, infrastruktur og menneskers sundhed og trivsel overalt i Europa. Den globale Paris-aftale er et stort skridt fremad i forsøget på at holde stigningen i den gennemsnitlige globale temperatur et godt stykke under 2 °C og i at opnå betydelig reduktion i udslip af de globale drivhusgasser. Aftalen er trådt i kraft i november 2016.

Ikke desto mindre er yderligere tilpasningsaktiviteter nødvendige for at forhindre eller minimere effekterne. EUs strategi for klimaforandringer fra 2013 opfordrer landene til at indarbejde tilpasningsstrategier, fremme indsatsen i byer, medtage tilpasning i EUs primære politikudvikling, forbedre forskning og deling af information og skaffe fondsmidler. In 2017-2018 vil EU-Kommissionen vurdere om den foreløbige indsats er tilstrækkelig.

Et voksende antal europæiske medlemslande i EEUs Miljøagentur, EEA (European Environment Agency) har vedtaget nationale tilpasningsstrategier og er ved at gennemføre handlingsplaner. Strategier og aktiviteter dukker også op i mange byer og i transnationale regioner rundt om i Europa. Teknologiske og øko-baserede systemer, og mål som tager højde for adfærdsforandringer bliver udviklet. Især øko-systembaserede mål som indebærer mange fordele skaber opmærksomhed.

EEA producerer information som støtter denne udvikling. For eksempel publicerede EEA i 2016en rapport om bymæssig tilpasning med flere grønne områder som kan opsamle overskud af regnvand eller nedkøle tæt bebyggede bycentre om sommeren eller forhindre bygning af huse i områder som er truede af oversvømmelser. Dette kan omforme byer til langt mere attraktive, klimamodstandsdygtige og  bæredygtige opholdssteder.

Inspirationsbogen ’BASE Inspiration and Adaptation Book ’ er resultatet af fire års omfattende case-studier, som er gennemført inden for EU FP7 Project BASE: Bottom-up climate adaptation strategies towards a sustainable Europe (2012-2016).

Bogen præsenterer på 142 sider en række europæiske eksempler på tilpasning til klimaforandringerne inden for områderne:

  • Landbrug & Skovbrug / Biodiversitet & Økosystemer (7 eks.)
  • Vandressourcer & Sundhed (5 eksempler)
  • Kystzoner / Menneskelige bosættelser & Infrastruktur (11 eks.)